บริการหลังการขาย
เงื่อนไขข้อตกลง
หลังจากท่านซื้อ Software นี้ไปใช้แล้ว ทางทีมงานเราจะพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมอยู่เสมอ ด้วยเหตุผล
   1. ปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรมให้ดีขึ้นกว่าเดิม
   2. ลูกค้าขอเพิ่ม Option แยกภายหลัง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
   3. ลูกค้าต้องการเพิ่ม License (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
   4. เพิ่ม Feature การทำงานให้โปรแกรม
   5. ลูกค้าต้องการรายงาน เพิ่มภายหลัง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
   6. ลูกค้าขอเพิ่มเติม ดัดแปลงโปรแกรมจากมาตรฐานเดิมภายหลัง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ดังนั้น เราจึงมีช่องทางให้ Download โปรแกรมเพื่อให้ท่าน Update โปรแกรมจากเดิม โดยสังเกตได้จากเลข Build ประจำ Version ต้องตรงกับล่าสุดเสมอ

หมายเหตุ :
- ท่านสามารถตรวจสอบ Build ล่าสุดของโปรแกรมที่ท่านใช้อยู่ปัจจุบัน โดยเข้าไปที่หน้าหลัก > ปุ่ม เกี่ยวกับ Software...
- ท่านควร Backup Database ทุกครั้งก่อนติดตั้งโปรแกรมใหม่เสมอ
- ท่านควรจะ Update Build ให้ล่าสุดเสมอทั้งระบบ (ติดตั้งโดยการ Install ใหม่ทุกเครื่อง) เพื่อความถูกต้องของการใช้งานโปรแกรม และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน
- เมื่อท่าน Download โปรแกรมต่างๆที่เป็น Build ล่าสุด บนหน้าบริการหลังการขายนี้แล้ว "ท่านควรนำไปสำเนาเก็บไว้ประจำร้านท่านทุกครั้ง"
เพื่อประโยชน์ในการติดตั้งครั้งใหม่เสมอ (ไม่ควรนำ Build เก่ามาติดตั้งอีกครั้งเพราะระบบได้ ปรับปรุงให้ทำงานบน Build ใหม่ล่าสุดแล้ว ซึ่งท่านจะไม่สามารถใช้งานได้อีก)
- ทางทีมงานจะแจ้งไปทาง Email ติดต่อ ของท่านทุกครั้งที่มี Build ตัวใหม่ ประจำร้านท่าน (หากท่านต้องการเปลี่ยน Email ติดต่อ โปรดติดต่อแจ้งเปลี่ยน)Thai Professional Business Software Design
http://www.thaipbd.com