ติดต่อเรา

ไทย พีบีดี ดอทคอม โดยบริษัท ริชชี่ อโกรเทค จำกัด
106 หมู่ 10 ต. โคกช้าง อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี 72120
โทร. 094-163-6653 เปิดทุกวัน 09.00 – 19.00 น., Email : thaipbd@hotmail.com

 
 

เดิมเราเป็นร้านรับพัฒนาโปรแกรม แต่ปัจจุบันเปลี่ยนสิทธิ์ให้เป็น “บริษัท ริชชี่ อโกรเทค จำกัด” เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย Software สำเร็จรูป ต่อจากทีมงาน “ไทย พีบีดี ดอทคอม” โดยยังเน้นบริการด้านดูแลเรื่องระบบ Network และการวิเคราะห์และออกแบบระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานด้านการประยุกต์ใช้ เช่น ภาคการเกษตร ภาพอุตสาหกรรม หรือสมาร์ทฟาร์ม เป็นต้น ซึ่งโครงการรับพัฒนาโปรแกรมหากเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ๆเราจะส่งต่องานไปยังบริษัทที่เป็น Partner ของเรา ทั้งนี้แล้วแต่ขนาดของโครงการ โดยแบ่งเป็นรูปแบบการดำเนินงาน ดังนี้

 • ไทย พีบีดี ดอทคอม โดยบริษัท ริชชี่ อโกรเทค จำกัด
  สินค้าและบริการ หลักๆดังน้ี
  – จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น ระบบคุมสต็อกสินค้า ระบบเปิดบิลขาย ฯลฯ
  – รับพัฒนา Windows App ขนาดเล็ก-กลาง เน้นงานระดับโรงงาน ด้านกระบวนการผลิต เน้นลูกค้าภาคกลาง
  – รับทำให้เฉพาะลูกค้าระดับเจ้าของกิจการที่สะดวกนัดคุยงานด้วยตนเองเท่านั้น

 • งานส่งต่อให้ Partner คือ บริษัท โค้ด ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  Partner จะดำเนินงานในนามบริษัทจดทะเบียน โดยจะรับผิดชอบได้แก่
  – พัฒนา Web App / Mobile App ทุกขนาด
  – จะเน้นรับพัฒนา Project ขนาดใหญ่ / งานประมูล ฯลฯ
  – ทาง Partner รับทำให้เฉพาะลูกค้าที่สะดวกนัดคุยงานในวันจันทร์-ศุกร์ เท่านั้น

   
   
     Our Privacy Policy

  Who we are

  Our website address is: http://www.thaipbd.com.

  What personal data we collect and why we collect it

  ความเห็น

  When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

  An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

  สื่อ

  If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

  Contact forms

  Cookies

  If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

  If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

  When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

  If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

  Embedded content from other websites

  Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

  These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

  Analytics

  Who we share your data with

  How long we retain your data

  If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

  For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

  What rights you have over your data

  If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

  Where we send your data

  Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

  Your contact information

  Additional information

  How we protect your data

  What data breach procedures we have in place

  What third parties we receive data from

  What automated decision making and/or profiling we do with user data

  Industry regulatory disclosure requirements