รับทำ Software

ทางทีมงานแบ่งงานตามประเภทผู้ว่าจ้างเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณี งานเล็ก หรืองานธุรกิจส่วนตัว (รับทำเฉพาะ Windows App เท่านั้น)
ลูกค้าสามารถเลือกจ้างพัฒนาโดยไม่ต้องผ่านบริษัท ไม่ต้องมี VAT ได้ แต่หากลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ก็นัดคุยงานได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเดินทางเพียงเล็กน้อย หรือคุยผ่าน Line ส่วน กทม. และภาคกลาง สามารถนัดคุยรายละเอียดงานที่ต้องการสั่งพัฒนาโปรแกรมได้ เช่น นัดคุยตามห้างสรรพสินค้า ในบริเวณนั้นๆ ตามวันที่สะดวกค่ะ ข้อดีของการจ้างแบบนี้จะไม่มี VAT แต่ท่านจะต้องจ่ายค่ามัดจำก่อนดำเนินงาน 50% ตัวอย่างผลงานเพียงบางส่วน โดย Download ตัวอย่าง Windows App ที่นี่

กรณี งานใหญ่ หรืองานรูปแบบบริษัท งานยื่นซองประมูล (รับทำเฉพาะ Web App / Mobile App เท่านั้น)
เราจะรับงานในนามบริษัทตามปกติ โดยท่านสามารถติดต่อแจ้งขอบเขตงานเบื้องต้นกับฝ่ายขายของเรา เพื่อส่ง จนท. ของเราไปร่วมประชุมที่บริษัทของท่าน หรือท่านจะเดินทางมาประชุมที่บริษัทของเราก็ได้ เรามีห้องประชุมสำหรับสรุปงานไว้รองรับท่านด้วย กรณีรับดำเนินงานลูกค้าจะต้องจ่าย 30 – 40% เป็นส่วนแรกเพื่อเริ่มดำเนินงานตามขอบเขต และชำระที่เหลือตามสัญญา เพื่อความมั่นใจเรามีตัวอย่างผลงานเพียงบางส่วน โดย Download ตัวอย่าง Web App + Mobile App ที่นี่

ทั้งสองกรณีติดต่อได้ที่ O82-361-1904

1. บริการพัฒนาโปรแกรม ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ระบบ Stock , ระบบ POS , ระบบ PM ฯลฯ
นโยบายการบริการของทีมงาน (ให้บริการทั้งขนาดเล็ก-และใหญ่ รับทำให้ได้ทุกจังหวัด)

Step การดำเนินงานและค่าใช้จ่ายคร่าวๆในแต่ละขั้นตอน (ขั้นตอนจะคล้ายๆกันทั้งแบบรับตรงและรับในนามบริษัท)

1.1 เก็บ Requirement
– ตจว. ที่ห่างไกลมากจะคุยผ่าน Skype, Line, TeamViewer ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
– ตจว. กรณีนัดไปที่ บริษัทลูกค้าอาจมีค่าใช้จ่าย 2,500฿ / 4 hr. On site (Depend on distance and flexibility)
– กทม. และ จังหวัดใกล้เคียง นัดล่วงหน้าเพื่อคุยงานและให้ประเมิณราคาก่อนได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

1.2 System Diagram Overview
– Free System Diagram Overview ก่อนประเมิณราคา
– ลูกค้าจะทราบราคาคร่าวๆและระยะเวลาดำเนินการ พร้อมภาพรวม Project
– ส่งที่ท่านจะได้รับจากข้อนี้ ให้ดูผลลัพธ์ตามตัวอย่างของลูกค้าท่านอื่นๆ โดย Download ที่นี่

1.3 Screen prototype เพื่อส่งให้ลูกค้าดู ก่อน
– 300 – 1,500 บาท / 1 Screen (Depend on project complexity)
– ส่งที่ท่านจะได้รับจากข้อนี้ ให้ดูผลลัพธ์ตามตัวอย่างของลูกค้าท่านอื่นๆ จากลิ้งด้านบน
– ซึ่งหากไม่จ้างเราทำก็สามารถนำไปใช้จ้างทีมงานอื่นทำได้เลยโดยไม่ต้องออกแบบใหม่

1.4 รอลูกค้า Approve และปรับแต่งหน้าจอ Screen prototype
ให้ตรงตามต้องการเพื่อสรุป Final ราคา และระยะเวลาพัฒนา

1.5 แจ้งราคา Final ให้ลูกค้ารับทราบและลูกค้าตกลงทำสัญญาจ้าง
(ในนามบริษัท หรือบุคคล แล้วแต่กรณี โดยจะดูจากราคา Final หรือแล้วแต่จะตกลง)
– สำหรับโปรเจ็คขนาดเล็กและรับงานในนามบุคคล ลูกค้าต้องจ่ายมัดจำ 50% แล้วลูกค้าสามารถตอบ “ยืนยันว่าจ้าง” กลับมาทางเมลนี้ เพื่อเป็นหลักฐานการว่าจ้างได้เลย

1.6 พัฒนาระบบและทดสอบระบบ
ตามเงื่อนไขที่ว่าจ้างหรือตกลงกัน ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด

1.7 Deploy Seytem
(ส่งมอบและติดตั้ง พร้อมให้ทดลองใช้งานก่อน 30 วัน)
– กรณีโปรเจ็คขนาดใหญ่และใช้ระยะเวลาพัฒนายาวนาน ลูกค้าจะต้องชำระเงินในแต่ละ Module ที่ส่งมอบเสร็จตามสัญญาหรือตามที่ตกลงกัน
– กรณีรับงานในนามบริษัท ลูกค้าต้องชำระประมาณ 30 – 40% ตอนเซ็นต์สัญา และอีก 60% หลังส่งมอบโปรแกรม หรือ ตามแต่ตกลงกัน
– กรณีรับงานในนามบุคคล ลูกค้าต้องชำระมัดจำ 50% ก่อนเริ่มงาน และจ่ายอีก 50% หลังจากส่งมอบและแก้ไขจนตรงตามข้อตกลงที่ว่าจ้าง

1.8 Maintenance System
– ดูแลบริหาร Server / Database etc…
– แบบรายปี / รายเดือน ดูตามความจำเป็นของระบบ
– จริงๆแล้วโปรแกรมที่เราพัฒนานั้นจะไม่จำเป็นต้องมีบริการหลังการขายใดๆอีก เพราะจะมีความเสถียรมากอยู่แล้ว ซึ่งก็คล้ายๆกับการใช้งาน Word, Excel ที่ไม่จำเป็นต้องมีการ Support แต่อย่างใดก็ใช้งานได้เป็นปกติ

1.9 เงื่อนไขการพัฒนาโปรแกรมและบริการหลังการขาย(เฉพาะกรณี Windows App)
1.9.1 ลูกค้าจะได้ตัว Setup โปรแกรมเท่านั้น (ไม่ได้ SourceCode เว้นแต่มีการตกลงไว้ตั้งแต่แรก)
– จะส่งมอบให้ลูกค้าทดลองใช้งานจริงเป็นเวลา 30 วัน และปรับแก้จนกว่าจะตรงตามเงื่อนไขที่อยู่ในข้อตกลงว่าจ้าง
1.9.2 ทางเราจะเก็บและดูแลรักษาโครงสร้าง(SourceCode) ระบบของท่านไว้ 2 ปี นับจากการจ้างปรับปรุงครั้งสุดท้าย
– หากไม่มีการจ้างพัฒนาอีกทางเราจะไม่จัดเก็บข้อมูลระบบของท่านอีกต่อไป
– ถ้าท่านต้องการ SourceCode ไปจัดเก็บไว้เองจะคิดที่ 150% ของราคาสะสมรวมที่จ้างพัฒนาทั้งหมด
1.9.3 ลูกค้าสามารถจ้างเพิ่มเติมหน้าจอต่างๆได้
– โดยจะคิดราคาตามหลักการด้านบนเป็น Case by case และแจ้งให้ทราบก่อนพัฒนา ถ้าราคาเปลี่ยนแปลง
1.9.4 ฟรี! ถ้าพบ Bug ในระยะเวลา 1 ปี นับจากการจ้างปรับปรุงครั้งสุดท้าย จะแก้ไขให้ฟรีๆ
– สำหรับการใช้งานกับ OS ที่กำหนดในข้อตกลงเท่านั้น
1.9.5 ฟรี! บริการ Remote Support สำหรับระยะเวลา 6 เดือนแรก นับจากวันที่ส่งมอบระบบ
– Free Remote Install Software ที่พัฒนาเสร็จ + สอนการใช้งานผ่าน TeamViewer
– Free Remote Install and Config Database Server จำนวน 1 ครั้ง
1.9.6 ฟรี! สำหรับให้คำปรึกษาด้านระบบ Network
– เพื่อให้ Admin ของท่านกำหนดค่าให้รองรับการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาเสร็จ
1.9.7 ฟรี! บริการให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาแล้วเสร็จ ผ่านทางโทรศัพท์
– ทุกวัน 09.00 – 18.00 น. นาน 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบระบบเบื่อมั้ยกับวิธีการบริหารงานข้อมูลในองค์กรแบบเก่าๆด้วยกระดาษจำนวนมากจนกองสูงท่วมหัว หรือ Excel จำนวนมากมายจนแทบหาไม่เจอ หรือเจอแต่ไม่รู้ว่าเป็นไฟล์ล่าสุดแล้วหรือไม่

จะขอข้อมูลจากลูกน้องเพื่อตัดสินใจหรือตอบลูกค้าทีไรต้องเห็นลูกน้องมานั่งรื้อเอกสารกันวุ่นไปหมด แถมยังใช้ระยะเวลานานเป็นวันๆหรือมากว่า ที่จะตอบคำถามลูกค้าเพียงหนึ่งคำถาม บางคร้งลูกค้าเซ็ง จนเปลี่ยนไปใช้บริการของคู่แข่งซะงั้น

นั่นเป็นเพราะคุณยังติดกับการบริหารงานแบบเก่าๆ(Manual)หรือใช้ Software แบบที่ซับซ้อน/ยุ่งยาก เกินไปในองค์กร
ใช่ หรือไม่?

หลายท่านคิดว่า Software สำเร็จรูปราคาถูก ประหยัดดี แต่ใช้งานไม่ตรง 100% แล้วทำให้งานเสีย ซึ่งแบบนี้จะทนใช้ไปทำไม?

หลายท่านคิดว่า Software สำเร็จรูปราคาแพงๆ มี Function การทำงานที่รองรับเยอะๆ ที่ใช้อยู่น่าจะพาให้ธุรกิจของเขาเดินหน้าแซงคนอื่นๆไปได้แบบชิวๆ แต่เคยถามลูกน้องผู้ใช้งานหรือไม่ว่าใช้งานยากขนาดใหน เพราะยิ่งซับซ้อนยิ่งต้อง Input ข้อมูลที่ซับซ้อนและยุ่งยากตามไปด้วย หรือบางครั้งเรียกว่า Software ราคา 2 ล้าน เอามาใช้จริงแค่ 2 แสน ที่เหลือฉันไม่ใช้ดีกว่าเพราะยุ่งยากเหลือเกิน หลายๆท่านอาจจะเป็นหรือกำลังเครียดกับระบบเดิบที่เป็นแบบนี้อยู่?

แต่แล้วทำไมท่านไม่ลองทำอะไรที่เหมาะกับองค์กรของท่าน 100% ด้วยการจ้างพัฒนา Software สำหรับบริหารงานของท่าน
เฉพาะงานเพื่อให้ผู้ใช้งานและกระบวน(ผลิต/ขาย ฯลฯ)เดินควบคู่ไปด้วยกันอย่างสมดุล ที่เรียกว่า ลูกน้อง Happy และ เจ้านาย Happy ในแบบระบบที่จะคอย Support งานประจำวันให้ลงตัว/คล่องตัว/ตอบลูกค้าได้ในเวลาเพียง 5 – 15 วินาที โดยเจ้านายไม่ต้องถามลูกน้องอีกต่อไป ดีกว่ามั้บแบบนี้?

ถ้าอยากชนะคู่แข่ง ในโลกปัจจุบัน บอกเลยว่าแค่การตลาดยังไม่พอ ต้องจัดการข้อมูลในองค์กรให้เข้มแข็งด้วย รับรองรุ่ง แซงหน้าคู่แข่ง ที่ยังมองไม่เห็นโอกาสไกลจนไม่เห็นฝุ่น ถ้าอยากให้ Software เป็นหนึ่งในการก้าวเดินร่วมไปกับองค์กรของท่านแล้ว แนะนำให้ท่านลองมาปรึกษาเรา ThaiPBD.COM แล้วท่านจะรู้ว่ายังมีอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่ากับการลงทุนจ้างพัฒนา Software ในยุคปัจจุบัน โปรแกรมสำเร็จรูปไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่ยั่งยืนแน่นอน เป็นเพียงเครื่องประวิงเวลา สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องลงทุนสูงในขั้นแรกเท่านั้น และหากท่านปล่อยเวลาเนินนานไปกับโปรแกรมสำเร็จรูป แต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงทุนกับโปรแกรมแบบพัฒนาให้ตรงกับงานของท่าน ท่านก็จะต้องทุ่มเงินจำนวนหลายสิบเท่า เพื่อยกระบบเดิมที่กระจัดกระจายให้ได้มาซึ่งการพัฒนาโปรแกรมใช้เองอยู่ดี เมื่อนั้นท่านจะนึกย้อนไปว่าทำไม่เราไม่เริ่มใช้โปรแกรมแบบจ้างพัฒนาให้เข้ากับงานเราตั้งแต่แรก ที่งานยังไม่ซับซ้อน และคนงานก็น้อยกว่านี้ จะสอนกันก็ง่ายและขึ้นระบบได้เร็วกว่านี้มาก