อบอ๊บ ฟาร์ม :: ขาย กบ จำหน่าย กบ ลูกกบ กบเนื้อ กบนา สายพันธ์กบบูลฟร็อก ทั้งส่ง และ ปลีก  ( ฟาร์มกบ อยู่ที่ จ. สุพรรณบุรี ) - Offers to Sell for Exporters / Importers


 
  1. ชื่อ-สกุล / ชื่อหน่วยงาน  
  2. จังหวัด  
  3. เบอร์ติดต่อกลับ  
  4. Email ติดต่อกลับ  
   
  5. ชื่อระบบโปรแกรมที่ต้องการ  
  6. รายละเอียดโปรแกรมโดยย่อ
       >
 
  7. ประเภทการใช้งาน หลายเครื่องพร้อมกัน  เครื่องเดียว
  8. ฐานข้อมูลที่คุณต้องการใช้ Oracle SQL2005(Free Version) MS Access MySql (Free DB)อื่นๆ
  9. กรณีใช้หลายๆเครื่องพร้อมกัน  
      กรุณาระบุ OS ของเครื่องแม่ข่าย >> WindowsLinux (Free OS)
      จำนวนเครื่องลูกข่ายที่ต้องการใช้งาน >>   เครื่อง (ค่าระบบ Lan คิดเพิ่มเครื่องละ 1,000 บาท , ถ้ามากกว่า 5 เครื่องขึ้นไปคิดเครื่องละ 500 บาท)
  10. งบประมาณที่คุณมีไม่เกิน   บาท (การสั่งทำลูกค้าต้องมีงบอย่างน้อย 25,000 บาท กรณีที่ท่านมีงบน้อยกรุณาโทรมาชี้แจงขอบเขตงาน)
  11. ระยะเวลาที่ต้องการให้งานเสร็จภายใน   วัน
   
    *** ผมรับงานเป็นส่วนตัวของผมเองนะครับ ผมไม่ได้อยู่ในรูปบริษัท //กรณีที่ไม่สามารถบันทึกได้ คุณสามารถใช้แบบฟอร์มนี้ ส่งมาทาง Email : info@thaipbd.com ได้นะครับ