Tag Archive: Cable TV

โปรแกรมเคเบิลทีวี ไอพีทีวี และบริการอินเตอร์เน็ต (EasyNetCableTV)

โปรแกรมบริหาร เคเบิลทีวี และ Package Internet
(หยุดจำหน่ายชั่วคราว มีบริการเฉพาะพัฒนาใหม่ตามความต้องการเท่านั้น)
ทดลองใช้ฟรี! Download โปรแกรมรุ่นทดลอง ที่นี่ (2469) | Download คู่มือการใช้งาน EasyNetCable ที่นี่ (415)
หรือสอบถาม โทร. 082-3611-904

EasyNetCable Stand Alone Edition
– รองรับ OS Win2k/XP/Vista/Win7
– เหมาะสำหรับลูกค้าขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
– ติดตั้งและใช้งานได้เพียงหนึ่งเครื่องคอมฯ เท่านั้น
– สามารถออกใบแจ้งหนี้แบบ Auto ได้ แต่จะต้องเปิดเครื่องคอมฯ ทิ้งไว้ตลอดเวลา

ราคาจำหน่าย(เฉพาะค่า Software + HL)
==> 9,900 บาท (เพิ่มลูกค้า ได้สูงสุด 350 ราย)
==> 18,000 บาท (เพิ่มลูกค้า ได้สูงสุด 650 ราย)
==> 28,000 บาท (เพิ่มลูกค้า ได้สูงสุด 1,100 ราย)
==> 35,000 บาท (เพิ่มลูกค้า ได้สูงสุด 1,500 ราย)

EasyNetCable Client-Server Edition
– รองรับ OS Win2k/XP/Vista/Win7
– เหมาะสำหรับลูกค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
– สามารถใช้ PC ธรรมดา เป็น Server แทนได้
– ฟรี Local Lan Client License จำนวน 5 License
– ฟรี Internet Client License จำนวน 1 License

ราคาจำหน่าย(เฉพาะค่า Software)
==> 55,000 บาท/Server/Site
(เพิ่มลูกค้า ได้ไม่จำกัด)

(Option1) Local Lan Client License
– กรณีที่ฟรี License จำนวน 5 License ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ท่านสามารถซื้อ License เพิ่มได้ตามต้องการ
– สำหรับติดตั้งและใช้งานในรูปแบบ Local Lan ภายใน เท่านั้น!

ราคาจำหน่าย(เฉพาะค่า Software)
==> 8,000 บาท/License

(Option2) Internet Client License
– เหมาะสำหรับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ ที่มีบริการอยู่หลายๆสาขา สามารถซื้อ License สำหรับใช้ Access ข้อมูลในแต่ละสาขาผ่านระบบ Internet ได้โดยตรงทุกที่ทุกเวลา ใช้ดูยอดขายได้ตลอดเวลา
– สำหรับติดตั้งและใช้งานในรูปแบบ Internet Client เช่น บน NoteBook ของผู้บริหาร หรือบน PC แต่ละสาขาเพื่อเชื่อมต่อกับสำนักงานใหญ่ เป็นต้น

ราคาจำหน่าย(เฉพาะค่า Software + HL)
==> 20,000 บาท/License

ราคา Upgrade!
ลูกค้าสามารถ Upgrade จากรุ่น Full Stand Alone เป็น Client-Server ในราคาเพียง 30,000 บาท/Server/Site เท่านั้น!


พิเศษ! สำหรับ EasyNetCable Client-Server Edition
– แถมฟรี! Internet Client License จำนวน 1 License สำหรับผู้บริหารใช้ดูข้อมูลผ่านระบบ Internet
– ฟรี! ค่าติดตั้งระบบในครั้งแรก 1 วันเต็ม (ลูกค้าต้องจัดเตรียมระบบ Network ให้เรียบร้อยก่อน)
– ฟรี! ค่า Config Server และ Database ในวันเดียวกัน (ลูกค้าต้องจัดเตรียมเครื่อง Server ให้เรียบร้อยก่อน)
– ฟรี! ค่าอบรมการใช้งานจริงที่หน้างาน 1 ครั้ง (ในวันเดียวกัน) หลังจากนั้นจะ Support ทาง TeamViewer


หมายเหตุ
– ทุก Edition จำหน่ายพร้อม HardLock (กรณี HardLock สูญหาย ท่านจะต้องซื้อ License ใหม่ทั้งชุด)
– ฟรี! สำหรับการอบรมผ่านโปรแกรม Skype หรือ TeamViewer ตามความเหมาะสม ไม่จำกัดครั้ง ทุก Edition
– กรณีระบบของลูกค้ายังไม่พร้อม และต้องติดตั้งหรืออบรมมากกว่า 1 ครั้ง จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,500 บาท/ครั้ง
– กรณีลูกค้ายังไม่มี Server / Network หรืออุปกรณ์อื่นๆ สามารถติดต่อขอบริการจากทีมงานได้โดยตรง
– กรณีที่ Server ของท่านเสีย มีบริการติดตั้ง Server และ Database เครื่องใหม่ในราคาเพียง 4,500 บาท/ครั้ง
– สำหรับลูกค้าที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอทดลองใช้งานผ่านระบบ Online แบบส่วนตัว
ได้ทางอีเมล info@thaipbd.com หรือ Download โปรแกรมรุ่นทดลอง ที่นี่ (2469)


โปรแกรมบริหารงานเคเบิลทีวี และบริการอินเตอร์เน็ต (EasyNetCableTV)
คุณสมบัติโปรแกรม โดยระบบจะมี Function การทำงานหลักๆ ดังนี้
– มีระบบ กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน แบ่งเป็น Group หรือราย User ได้ว่าแต่ละกลุ่มมีสิทธิ์ใช้งานเมนูใดได้บ้าง
– มีระบบ Counter รับสมัครผู้ขอใช้บริการ CableTV หรือ Internet Package ได้
– มีระบบ Counter รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งซ่อมงาน CableTV หรือ Internet Package ได้
– มีระบบ Stock อุปกรณ์ บริหารภายใน Office และสามารถออกใบงานติดตั้งส่งต่อให้ฝ่ายช่างดำเนินการได้
– มีระบบบริหารค่าบริการแยกตาม Package บริการได้ เช่น CableTV , Internet Package , WiFi Card ฯลฯ
– สามารถแยกใบสมัครใช้บริการของลูกค้าแบบมี VAT และ NO VAT ได้อิสระตามใบสมัคร เช่น นาย ก ใบสมัคร A คิด VAT แต่ใบสมัคร B ไม่คิด VAT เป็นต้น
– มีระบบออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ ตัดรอบบิล Auto โดยระบบ Server เพียงแค่สั่งพิมพ์ใบแจ้งหนี้ทุกเช้าเท่านั้น
– มีระบบบริหารลูกหนี้ และเก็บเงิน ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ที่เด่นด้านความสะดวกและง่ายต่อการเข้าใจและใช้งาน
– มีระบบออกใบแจ้งหนี้แบบ Manual ได้หลายประเภท เช่น ใบแจ้งหนี้การขายสินค้า / ใบแจ้งหนี้งานซ่อมหรือบริการ / ใบแจ้งหนี้กรณีขาย WiFi Card ฯลฯ ซึ่งสามารถนำไปออกไปเสร็จรับเงินได้ ทั้งแบบมี VAT และไม่มี VAT
– มีระบบบริหารงานแจ้งซ่อม ติดตามความสำเร็จของงาน คือ รับเรื่องแจ้ง -> ส่ง พนง. ไปซ่อม -> บันทึก ปิกงานซ่อม
– มีระบบบันทึกรับชำระเงิน 2 แบบ คือ ลูกค้าจ่ายที่บริษัทโดยตรง หรือผ่านพนักงานเก็บเงิน พร้อมรายงานสรุป
– รองรับการเปลี่ยน Package บริการเมื่อสิ้นรอบบิลเดิม หรือกำหนดเปลี่ยนล่วงหน้าได้ พร้อมรายงานใบแจ้งเปลี่ยน Package
– รองรับการกำหนดสถานะถูกระงับบริการชั่วคราว แต่ระบบจะยังคงออกใบแจ้งหนี้ตามปกติ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบตัดสินใจสั่งการ
– รองรับการลดหนี้แบบอัตโนมัติ ในขั้นตอนการรับชำระเงิน พร้อมรายงานสรุปยอดลดหนี้ตามช่วงวัน
– รองรับการกำหนดเป็นหนี้สูญ และสาเหตุหนี้สูญ พร้อมรายงานสรุปยอดหนี้สูญตามช่วงวัน
– มีระบบการคืนเงินมัดจำ และติดตามอุปกรณ์กลับเมื่อผู้ใช้แจ้งยกเลิกใช้บริการแบบถาวร
– ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลแต่ละสาขาโดยเชื่อมต่อผ่าน Internet ได้ตลอดเวลา โดยใช้ ADSL หรือ EDGE / GPRS / 3G หรือ WIFI แทนการใช้ Lease line(Option ต้องซื้อ License เพิ่ม)
– สามารถใส่ข้อมูลสมาชิกได้ไม่จำกัดจำนวน ใส่เพียงครั้งเดียว แล้วใช้รหัสสมาชิกนั้นๆสมัครใช้บริการอื่นๆได้ทุกประเภท
– มีระบบในการสืบค้นทะเบียนสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการค้นหาตามชื่อสมาชิก หรือค้นหาตามหมายเลขโทรศัพท์
– สามารถกำหนดโซนที่ลูกค้าอยู่ เพื่อสะดวกในการแจ้งหนี้หรือวางบิล โดยแยกพิมพ์ใบแจ้งหนี้เรียงลำดับแต่ละโซนได้
– สามารถกำหนดโซนที่ลูกค้าอยู่ และสถานที่ใกล้เคียง เพื่อเพิ่มความสะดวกของช่างในการไปติดตั้ง และพนักงานเก็บเงิน
– สามารถออกใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าได้ เช่น วันที่ครบกำหนดของสมาชิกเป็นวันที่ 1 ของทุกๆเดือน โปรแกรมสามารถทำการสร้าง ใบแจ้งหนี้ก่อนจะถึงวันที่ 1 ได้ โดยอาจจะทำการสร้างบิลตั้งแต่วันที่ 27 ก่อนถึงวันที่ 1 ที่ครบกำหนด ได้
– สามารถออกใบแจ้งหนี้เป็นรายบุคคล เพื่อจ่ายทีเดียว 2 รอบบิล ก็สามารถที่จะทำการสร้างใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าได้ และรับชำระเงินล่วงหน้าได้เลย
– มีระบบการชำระเงินได้ด้วยการใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด กรณีลูกค้ามาชำระเงิน ที่หน้าร้าน/บริษัท โดยตรง
– สามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายเครื่องด้วยระบบ Multi-user ( ระบบ LAN / INTERNET / EDGE / GPRS / 3G )
– เป็นระบบทำงานแบบรัดกุม ช่วยคุมผู้ใช้ให้ทำงานอย่างถูกต้อง ไม่ใช่เป็นโปรแกรมแบบเก็บข้อมูล(ขยะ)เท่านั้น แต่ระบบนี้มี AI ที่ชาญฉลาด ซึ่งจะช่วยคำนวณและโต้ตอบกับผู้ใช้ให้สามารถ Input ข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบย้อนกลับได้ กรณีเกิดปัญหา ช่วยลดการโกงของพนักงานได้ดีเยี่ยม
– มีรายงานตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อีกมากมาย ที่ง่ายต่อการเข้าใจสำหรับเจ้าของกิจการใช้บริหารงาน
– ฯลฯ


ตัวอย่างโปรแกรม โดยย่อ มีดังนี้

ระบบ auto update client
ระบบ auto update client
ระบบ ออกใบแจ้งหนี้ auto/manual
ระบบ ออกใบแจ้งหนี้ auto/manual
กำหนดสินค้าและบริการได้ด้วยตนเอง
กำหนดสินค้าและบริการได้ด้วยตนเอง
กำหนดรูปแบบ package บริการได้
กำหนดรูปแบบ package บริการได้
ระบบสต็อก รับสินค้าเข้าสต็อก
ระบบสต็อก รับสินค้าเข้าสต็อก
ระบบเบิกสินค้า ออกจากสต็อก
ระบบเบิกสินค้า ออกจากสต็อก
ระบบลงทะเบียนลูกค้า สมัครใช้บริการ
ระบบลงทะเบียนลูกค้า สมัครใช้บริการ
ระบบการสมัครบริการ เปลี่ยน package
ระบบการสมัครบริการ เปลี่ยน package
บันทึกผลการติดตั้งบริการใหม่
บันทึกผลการติดตั้งบริการใหม่
บันทึกการคืนเงินมัดจำ ให้ลูกค้า
บันทึกการคืนเงินมัดจำ ให้ลูกค้า
ระบบการรับเรื่องแจ้งซ่อม
ระบบการรับเรื่องแจ้งซ่อม
ระบบใบเสนอราคา
ระบบใบเสนอราคา

ตัวอย่างรายงาน โดยย่อ มีดังนี้

รายงานสรุปการรับสินค้าเข้าสต็อก
รายงานสรุปการรับสินค้าเข้าสต็อก
รายงานด้านระบบสมาชิก
รายงานด้านระบบสมาชิก
รายงานด้านการเงิน
รายงานด้านการเงิน
รายงานสรุปยอดลูกค้าและรายได้แบบแจกแจง
รายงานสรุปยอดลูกค้าและรายได้แบบแจกแจง
รายงานสรุปการรับชำระเงินค่าบริการรายเดือน จากลูกค้า
รายงานสรุปการรับชำระเงินค่าบริการรายเดือน จากลูกค้า
รายงานใบงานติดตั้งใหม่
รายงานใบงานติดตั้งใหม่สนใจสินค้าสามารถขอใบเสนอราคาหรือสอบถามได้เลยค่ะ…
อบอ๊บ ฟาร์ม :: ขาย กบ จำหน่าย กบ ลูกกบ กบเนื้อ กบนา สายพันธ์กบบูลฟร็อก ทั้งส่ง และ ปลีก  ( ฟาร์มกบ อยู่ที่ จ. สุพรรณบุรี ) - Offers to Sell for Exporters / Importers