ติดต่อเรา

ไทย พีบีดี ดอทคอม
50/55 หมู่ 1 หมู่บ้านอยู่สบาย ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร. 082-3611-904 เปิดทุกวัน 09.00 – 19.00 น., Email : thaipbd@hotmail.com

เราเป็นร้านรับพัฒนาโปรแกรมและผลิต-จำหน่าย Software สำเร็จรูป โดยเน้นบริการด้านดูแลเรื่องระบบ Network และการวิเคราะห์และออกแบบระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานด้านอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งโครงการรับพัฒนาโปรแกรมหากเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ๆเราจะส่งต่องานไปยังบริษัทที่เป็น Partner ของเรา ทั้งนี้แล้วแต่ขนาดของโครงการ โดยแบ่งเป็นรูปแบบการดำเนินงาน ดังนี้

 • ไทย พีบีดี ดอทคอม
  สินค้าและบริการ หลักๆดังน้ี
  – จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น ระบบคุมสต็อกสินค้า ระบบเปิดบิลขาย ฯลฯ
  – รับพัฒนา Windows App ขนาดเล็ก-กลาง เน้นงานระดับโรงงาน ด้านกระบวนการผลิต เน้นลูกค้าภาคกลาง
  – รับทำให้เฉพาะลูกค้าระดับเจ้าของกิจการที่สะดวกนัดคุยงานด้วยตนเองเท่านั้น

 • งานส่งต่อให้ Partner คือ บริษัท โค้ด ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  Partner จะดำเนินงานในนามบริษัทจดทะเบียน โดยจะรับผิดชอบได้แก่
  – พัฒนา Web App / Mobile App ทุกขนาด
  – จะเน้นรับพัฒนา Project ขนาดใหญ่ / งานประมูล ฯลฯ
  – ทาง Partner รับทำให้เฉพาะลูกค้าที่สะดวกนัดคุยงานในวันจันทร์-ศุกร์ เท่านั้น  สนใจสินค้าหรือโปรแกรมใด เชิญสอบถามได้เลยค่ะ…